Barn- och ungdomslitteratur

Genre och form för barn- och ungdomslitteratur


För att underlätta för både användaren och indexeraren har under denna rubrik samlats termer för olika barnlitterära kategorier. Här återfinns även termer för åldersindelning, yttre utförande och innehållslig form samt adaptationer (anpassningar) och transmedieringar (överföringar mellan olika medier).

Begreppet genre är alltså inte använt i strikt litteraturvetenskaplig mening. Listan förtecknar snarare begrepp som anses vara efterfrågade av barn och andra biblioteksbesökare eller som används som hjälpmedel av bibliotekarien.

Barn- och ungdomslitteratur

Termen Barn- och ungdomslitteratur ska alltid sättas på böckerna.

Huvudkategorier

Det finns 10 huvudkategorier och varje bok tilldelas minst en huvudkategori.

När det gäller skönlitterära böcker anger huvudkategorierna oftast vilken ålder boken anses passa. Ålderskategorierna baseras på SAB-systemets åldersklassifikation, dvs Hcf, Hcg och uHc.

Bilderböcker

En kombination av text och bilder med minst en bild på varje uppslag, där bilderna utgör hälften eller mer av boken. Böcker för barn 0-6 år.

Kapitelböcker

Böcker för barn upp till 9 år, oftast med kapitelindelning.

Mellanåldersböcker

Böcker för barn 9-12 år.

Ungdomsböcker

Böcker för ungdomar från 13 år.

Faktaböcker

Böcker med fakta för alla åldrar.

Dramatik

Sätts på teater- eller filmmanus.

Poesi

Böcker som innehåller dikter eller verser utan sammanhängande berättelse.

Samlingar

Böcker som innehåller tre eller flera korta berättelser eller utdrag ur olika berättelser. Flera böcker av samma författare samlade i en volym räknas inte som samlingar.

Tecknade serier

Böcker med tecknade serier för alla åldrar.

Sångböcker

Böcker som innehåller visor och sånger, ofta med noter. 

Flera huvudkategorier kan kombineras med vissa undantag.

Huvudkategorier som inte ska kombineras med varandra:

Bilderböcker

Kapitelböcker

Mellanåldersböcker

Ungdomsböcker

Faktaböcker

Huvudkategorier som kan kombineras med varandra och huvudkategorierna ovan:

Tecknade serier

Samlingar

Poesi

Dramatik

Sångböcker


 

Övriga kategorier

Kompletterar huvudkategorierna. Vissa ord kan endast sättas till vissa huvudkategorier, se information vid varje enskild kategori.

ABC-böcker

Böcker med illustrationer som representerar bokstäverna i alfabetisk ordning.

Allåldersböcker

Hit böcker utgivna för barn och vuxna, där avsikten att vända sig till både barn och vuxna är uttryckligen formulerad (av förlaget eller författaren)

Alternativa handlingar

Böcker där läsaren kan välja mellan flera olika slut.

Andaktsböcker

Barn och ungdomar illustrerar

Barn och ungdomar skriver

Barndomsskildringar 

Berättelser om barn ur ett tillbakablickande perspektiv. Se även Historiska berättelser och Biografiska berättelser.

Bibliska berättelser

Motiv ur Bibeln.

Bildordböcker

Böcker med ord och förklarande bild till varje ord, tar upp många ord inom olika ämnen.

Bildromaner

Hit berättelser och romaner som är rikt illustrerade med tecknade serier och/eller andra illustrationer. Illustrationerna är nödvändiga/har betydelse för förståelsen och/eller upplevelsen av handlingen. Sätts inte på bilderböcker, kapitelböcker eller faktaböcker.

Biografiska berättelser

Berättelser om en verklig persons liv. Den person som verket handlar om ska också anges som ämnesord.

Bliss (symbolspråk)

Brevromaner

Böcker som helt eller delvis är skrivna i brevform. Brevromaner används när formen är brev. Ämnesordet brev används brev är en viktig del av handlingen, men den är inte i brevform.

Böcker med ljudeffekter

Börja läsa

Böcker avsedda för nybörjarläsare. Används alltid tillsammans med genre/formtemen Lättläsa böcker. Sätts bara på Kapitelböcker.


Citatsamlingar

Dagböcker

Böcker som helt eller delvis är skrivna i dagboksform.

Deckare

Berättelser om uppklarande av brott, oftast med barn som problemlösare.

Dialektlitteratur

Dikter, se Poesi

Dilemmasagor

Sagor som slutar med en moralisk eller filosofisk fråga.

Djur berättar

Böcker där berättaren är ett djur. Se även Fabler.

Dystopier

Skildringar av ett skrämmande framtidssamhälle.

Fabler

Korta berättelser där förmänskligade (oftast) djur åskådliggör en moralisk lärdom. Se även Djur berättar.

Faction 

Hit böcker som innehåller en skönlitterär berättelse, men har inslag av fakta, t ex faktarutor, och som kan användas såväl för nöjesläsning som för faktainhämtning.

Fantasy

Skildringar med magiska inslag som helt eller delvis utspelar sig i en fantasimiljö.

Filmade böcker

Böcker som filmats (även film som blivit bok).

Folksagor

Upptecknade folkliga berättelser med icke-realistiskt innehåll.

Fotografiska bilderböcker

Bilderböcker med fotoillustrationer. Sätts endast på bilderböcker.

Fotografiska seriealbum

Framtidsskildringar

Händelser som utspelar sig i framtiden. Se även Dystopier, Science fiction. Används sparsamt, när inget av nämnda begrepp är lämpligt. Används tillsammans med ämnesordet Framtiden.

Författarporträtt

Samlade författarpresentationer.

Handböcker

Böcker med syfte att lära ut ett ämne, ofta kring något praktiskt.

Historiska berättelser

Skildringar av historiska miljöer och händelser före författarens egen samtid.

Hästböcker

Skönlitterära berättelser om hästar och ridning, där hästar och/eller relationen mellan häst och människa står i centrum. Används tillsammans med ämnesordet Hästar. Används inte i berättelser där hästen uppträder som förmänskligat djur.

Interaktiva böcker

Hit böcker där delar av handlingen är förlagd utanför själva boken och läsaren förväntas använda andra medier än boken för att förstå handlingen.

Isländska sagor

Sagor om släkter och enskilda hjältar under Islands vikingatid. 

Kalenderböcker

Bok som är uppdelad i 24 eller 25 avsnitt tänkta att läsas ett per dag under adventstiden.

Klassiker

Äldre böcker som ges ut i nya upplagor och som finner läsare i nya generationer.

Kokböcker

Legender 

Uppbyggliga berättelser om (främst) övernaturliga händelser i framstående religiösa eller historiska personers liv, t ex helgonlegender.

Leta i bilden

Böcker där personer eller detaljer ska hittas i bilden.

Läseböcker

Böcker med flera skönlitterära texter, avsedda för skolbruk.

Lättlästa böcker

Böcker som är anpassade för svaga läsare avseende språk, grafisk form och innehåll.

Manga

Hit japanska tecknade serier 

Mekaniska böcker

Böcker med rörliga delar, kan vara i olika material, hit hör även Pop up-böcker.

Minnesböcker

Böcker med plats för personliga kommentarer, bilder etc.

Mytologi

Gamla, religiöst motiverade berättelser om övernaturliga företeelser.

Noveller

Korta, koncentrerade prosaberättelser.

Parafraser

Fria omskrivningar eller omdiktningar av verk med bevarande av det ursprungliga innehållet.

Parodier

Skämtsamma förvrängningar av välbekanta verk.

Pastischer

Verk som imiterar verk från annan historisk eller stilistisk epok.

Pekböcker

Böcker för de allra minsta med bilder och eventuellt enstaka förklarande ord. Sätts endast på bilderböcker.

Personliga böcker

Böcker med färdig handling där köparen beställer huvudpersonens namn.

Pop up-böcker

Se även Mekaniska böcker.

Pusselböcker 

Böcker med inbyggda pussel.

Pysselböcker

Reklamtryck

Böcker utgivna i reklamsyfte

Religiösa berättelser

Böcker med religiöst budskap.

Rim

Berättelser med rimmad text, till exempel Beskow, Hattstugan.

Rim och ramsor

Samlingar med rim och ramsor för små barn.

Ritsagor

Medan en saga berättas ritar berättaren en bild i anslutning till sagan.

Robinsonader

Berättelser om någon eller några som isoleras från civilisationen och kämpar för sin överlevnad.

Roliga böcker

Sätts endast som lokalt ämnesord.

Roliga historier

Böcker med korta, skämtsamma historier, ofta i dialogform.

Rysare

Böcker skrivna med avsikt att väcka skräck, oftast med övernaturliga inslag.


Sagor

Korta berättelser där författaren använt sig av folksagans traditionella form och innehåll.

Satir 

Verk som kritiskt förlöjligar samhällsförhållanden eller enskilda personer.

Science fiction

Böcker som utspelar sig en framtid präglad av visionär teknologi, ofta i rymden.

Skolplanscher

Böcker där skolplanscher används som illustrationer.

Småbarnsbilderböcker

Bilderböcker med lite text som berättar en historia för barn 1-3 år.

Småbarnsfakta

Hit böcker med enkla fakta i pekboks- eller bilderboksform.

Sorgliga böcker

Sätts endast som lokalt ämnesord.

Spännande böcker

Används ej. Sätt lämplig genre, till exempel Deckare, Rysare, Äventyrsböcker, Robinsonader, Science fiction.

Spökhistorier

Rysare i novellform.

Steampunk

Utspelas i en värld med mycket teknik av gammal typ med stora kugghjul och liknande.

Sånglekar

Folklig lek som kännetecknas av att man utför det som sången handlar om.

Sägner

Korta folkliga berättelser som gör anspråk på att ha verklighetsbakgrund.

TAKK

Böcker med tecken som alternativ och kompletterande kommunikation.

Taktila böcker

Böcker för synskadade med bilder i olika material att känna på, även med blindskrift och storstil.

Taktila illustrationer

Hit böcker med taktila illustrationer för seende barn. 

Talträningsböcker

Böcker där texten har som syfta att träna uttalet av särskilda ljud

Tecken som stöd till talet

Böcker för hörande med text och teckenstöd

Textlösa böcker

Böcker helt utan text.

Thrillers 

Mycket spännande berättelser, ofta med inslag som mord, psykisk stress, spionage o dyl.

Titthålsböcker

Unga vuxna

Böcker som befinner sig i gränslandet mellan ungdomsbok och vuxenbok och som vänder sig till ungdomar på väg att bli vuxna. Sätts endast tillsammans med Ungdomsböcker.

Upprepningssagor

Berättelser för små barn där handlingen upprepas formelartat och nya moment tillfogas.

Utopier

Skildringar av idealsamhällen.

Verklighetsbaserade böcker

Böcker med dokumentär bakgrund.

Versaler

Böcker skrivna med versaler.

Versromaner

Visor

Vändbara böcker

Böcker som läses från två (eller flera) håll

Äventyrsböcker

 

Senast uppdaterad: 2020-04-20
Innehållsansvar: Viktoria Lundborg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Indexering av barn- och ungdomslitteratur - lathund och riktlinjer

För att kunna läsa PDF-dokument behöver du programmet Adobe Reader. Det kan du hämta gratis på Adobes webbplats.