Genre/formtermer för rörlig bild


 Alfabetisk lista över genre/formtermer för rörlig bild
 Hierarkisk lista över genre/formtermer för rörlig bild
LC:s riktlinjer, genre/formtermer rörlig bild


Enheten för Film, musik och spel (FMS) på KB har utarbetat en lista över genre/formtermer för film som kommer att börja användas i katalogiseringen av AV-media.

Listan innehåller termer för genrer/form inom ämnesområdet film men det finns också några termer som beskriver vanliga typer av tv-program. Termerna har försetts med definitioner och har när det varit möjligt mappats mot ekvivalenta LCGFT-termer (Library of Congress Genre/Form Terms).

Listan utgår från AVMs behov och samling. Se-hänvisningar har gjorts från termer som inte kommer att användas av FMS. FMS katalogiserar inte tv-program men listan innehåller några termer för tv-program som är utgivna på annat format som t.ex. dvd.

Listan kan kompletteras och revideras efter användarbibliotekens behov. Det är därför viktigt att de bibliotek som katalogiserar film och video kommer med synpunkter på existerande termer och behov av nya termer!

Termerna har organiserats i två listor, en alfabetisk lista med definitioner och en hierarkisk lista med relationer. I den hierarkiska listan är topptermen Filmer under vilken underordnade termer listas. Termerna Fiktiva filmer och Icke-fiktiva filmer har i sin tur underordnade termer och dessa listas för sig.

Ett principbeslut har fattats när det gäller katalogisering av filmade musik- och teaterföreställningar. Verket beskrivs med hjälp av genre/formtermen Filmade teaterföreställningar (eller annan lämplig term) tillsammans med en genre/formterm för den dramatiska formen. Detta för att begränsa antalet genre/formtermer något, dvs vi gör inte en ny term för varje typ av filmad föreställning.

En filmad föreställning av pjäsen Singing in the rain genre/formtermerna Filmade musikteaterföreställningar och Musikaler. Filmen Singing in the rain beskrivs med genre/formtermen Musikfilmer.

Termerna används sedan 2013 av katalogisatörerna på KB:s enhet för Film, musik och spel (FMS).

LC:s riktlinjer för ämneskatalogisering av rörlig bild används på försök av KB:s katalogisatörer. Riktlinjerna kommer att översättas och eventuellt införlivas i Svenska ämnesords riktlinjer.

 

Senast uppdaterad: 2017-10-09