Ljud, bild, databaser etc.

Genretermer för ljud, bild, databaser etc. länkas i Libris inom egenskapen Genre/form. Listkoden är saogf.

Titel DOAJ [Elektronisk resurs] : Directory of Open Access Journals
Genre/form Fulltextdatabaser saogf

Artikeldatabaser

En databas innehållande ett sökbart index till artiklar i en eller flera periodiska skrifter eller databas innehållande ett sökbart index och artiklar sökbara och tillgängliga i fulltext för en eller flera periodiska skrifter.
Exempel: Artikelsök (referensdatabas) ; Academic Search (Ebsco) (referens- och fulltextdatabas) ; JSTOR, (fulltextdatabas).

Citeringsdatabaser

The ALA glossary of library and information science : Ett index som huvudsakligen består av en lista över verk som har citerats i andra - senare - verk och en lista över verk från vilka citeringarna har insamlats. Används för att identifiera senare publicerade verk som har en ämnesmässig relation till det citerade verket. (Övers. av red.)
Exempel: Web of Science.

Datorspel

NE 2011-10-13 : Spel i form av datorprogram avsedda att användas i datorer. Vanligen menar man spel till persondatorer, men även spel till spelmaskiner (spelkonsoler) för hemmets TV-apparater, bärbara spelapparater, mobiltelefoner och myntstyrda spelautomater kan inräknas.

Filmer

NE 2011-10-13 : Sammanhängande skildring eller berättelse inspelad med kino- eller videoteknik. Olika typer av film definieras med hänsyn till längd (kortfilm, långfilm), karaktär eller innehåll (spelfilm, dokumentärfilm) eller teknik (videofilm, dockfilm).
Denna term används för samlingar av filmer som består av flera genrer och/eller former för vilka inte mer specifika termer kan användas som t.ex. dokumentärfilm eller filmkomedier.

Fulltextdatabaser

Databas innehållande elektroniskt lagrade textdokument av hela verk, artiklar, böcker etc, och där innehållet är sökbart online och direkt tillgängligt för användare.
Exempel: Academic Search (EBSCO) ; JSTOR.

Ljudböcker

NE 2011-10-13 : Inläst bok som är uppspelningsbar i t.ex. MP3-spelare, CD-spelare, CD-ROM-spelare, mobiltelefon eller dator… Ljudböcker utges av bokförlag i kommersiellt syfte… En ljudbok behöver inte överensstämma med originalboken.
TPB:s ordlista : En bok som är inläst på CD eller annat ljudmedium. Ljudbok följer vanliga upphovsrättsliga regler och kan lånas eller köpas av alla.

Onlinekataloger (bibliotek)

ALA glossary of library and information science : En datoriserad bibliotekskatalog (bibliografisk databas) som biblioteksanvändare kan använda för sökning och återvinning på egen hand utan hjälp av särskild personal. (Övers. av red.)
Exempel: LIBRIS ; Library on Congress online catalog.

Portaler (WWW)

Svenska datatermgruppens ordlista : Webbsida eller webbsidor som huvudsakligen innehåller ingångar till ett större antal tjänster eller webbplatser med en gemensam nämnare.
Exempel: Passagen.se ; ancestry.se.

Referensdatabaser

Informationsdesign från a till ö / Rune Pettersson ; Bibliotekstermer / Miguel Benito : Databas bestående av bibliografiska dataposter som ger bibliografiska referenser till olika typer av publicerade resurser.
Exempel: Modern Language Association (MLA) International Bibliography ; L’Anné philologique.

Sökmotorer

Svenska datatermgruppens ordlista : Program för indexering av och sökning i stora textmassor, t.ex. samtliga webbsidor på Internet.
Exempel: Google, Ask.com.

Talböcker

NE 2011-10-13 : Inläst tryckt bok, avsedd att spelas upp för personer med sådant läshandikapp (t.ex. synskada, afasi, dyslexi eller utvecklingsstörning) som gör det svårt att läsa tryckt text. En talbok återger alltid texten exakt som i den tryckta boken. Produktionen av talböcker bekostas av statliga medel, och böckerna får inte säljas i den allmänna handeln.
TPB:s ordlista : En inläsning av en utgiven bok. Rätten till produktion och användning regleras i 17 § upphovsrättslagen. Kan endast lånas på bibliotek av personer med läshandikapp.

Taltidningar

NE 2011-10-13 : Tidning som får abonneras av synskadade, afatiker, dyslektiker och funktionshindrade som inte kan hålla i eller bläddra i en tidning. Taltidningen kan vara en informationstidning utgiven av kommunala eller landstingskommunala organ eller annan regional utgivare, men den förekommer också som en redigerad utgåva av en dagstidning.

Senast uppdaterad: 2019-12-13
Innehållsansvar: Viktoria Lundborg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se